Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Przedszkola Niepublicznego „Dziecięcy Raj”
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

31.08.2016 godz. 17:00 Zebranie z rodzicami - organizacja roku szkolnego 2016/2017

16.02.2017 godz. 17:00 Zebranie z rodzicami - podsumowanie działań po I semestrze

18.05.2017 godz. 17:00 Zebranie z rodzicami - podsumowanie roku szkolnego, organizacja uroczystości i spotkań przedszkolnych i planowanie pracy w okresie letnim

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą:

 1. W celu umożliwienia Państwu uzyskania bieżącej informacji na temat rozwoju Państwa dziecka zostały zaplanowane comiesięczne indywidualne konsultacje z wychowawcami poszczególnych grup.

 2. Konsulatacje indywidualne będą się odbywały w godzinach od 16:00 do 17:30 dla grupy "Białej", "Zielonej" i "Żółtej" w ostatnią środę każdego miesiąca, a dla grupy "Czerwonej", "Pomarańczowej" i "Niebieskiej" w ostatni czwartek każdego miesiąca (z wyłączeniem miesiąca grudnia oraz lipca i sierpnia).

 3. W celu usprawnienia organizacji spotkań, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia wychowawcy chęci jego odbycia.

 4. W roku szkolnym są ustalone nastepujące terminy konsultacji

Lp. Grupa "Biała", "Zielona" i "Żółta" (wyznaczony dzień spotkania środa) Grupa "Czerwona", "Pomarańczowa" i "Niebieska" (wyznaczony dzień spotkania czwartek)
1 26.10.2016 27.10.2016
2 23.11.2016 24.11.2016
3 25.01.2017 26.01.2017
4 22.02.2017 23.02.2017
5 29.03.2017 30.03.2017
6 26.04.2017 27.04.2017
7 24.05.2017 25.05.2017
8 28.06.2017 29.06.2017

 5. Grupa "Niebieska" do której uczęszczają dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne stanowi wyjątek. W przypadku tych dzieci dodatkowo w miesiącu pażdzierniku będą się odbywały indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia wyników przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej, a w miesiącu kwietniu w celu przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka. Oczywiście rodzice tych dzieci również mogą korzystać z wyznaczonych terminów na konsultacje indywidualne z wychowawcą według powyższych zasad.