Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700 - 830 Przyjmowanie dzieci

• powitanie dzieci wg zasady Montessori, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy inspirowane własną aktywnością dzieci, ćwiczenia poranne/zabawy ruchowe.

830 - 900 Śniadanie

• utrwalanie Ćwiczeń Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu, porządkowanie miejsca posiłku, mycie zębów po posiłku.

900 - 1100 Zajęcia programowe / praca własna z materiałem rozwojowym Montessori

• spotkanie w kręgu – wspólne rozmowy na tematy dnia,
• zajęcia wstępne, swobodne wypowiedzi dzieci, praca z Kalendarzem Montessori,
• zajęcia dydaktyczne w oparciu o montessoriański materiał rozwojowy: do ćwiczeń praktycznego dnia, do kształcenia zmysłów, do kształcenia językowego, do matematyki, do wychowania dla kultury życia
• zajęcia grupowe (wprowadzenie nowego materiału) lub indywidualne (dziecko samo wybiera materiał, z którym chce pracować).

1100 - 1130 Obiad / zupa

• Ćwiczenia Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu, poprawne posługiwanie się sztućcami, porządkowanie miejsca posiłku.

1130 - 1230 Pobyt na świeżym powietrzu

• Ćwiczenia Praktycznego Dnia: ubieranie butów, kurtek, czapek, układanie odzieży w szafkach.
• zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe.

1230 - 1300 Obiad

• Ćwiczenia Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu, poprawne posługiwanie się sztućcami, porządkownie miejsca posiłku, utrwalanie zasad dobrego wychowania przy stole.

1300 - 1500 Poobiedni odpoczynek/ Relaksacja / Leżakowanie

• Lekcja Ciszy lub Gracji wg pedagogiki M. Montessori, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek,
• zajęcia dodatkowe tematyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci: rytmika, zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, sportowe, szachy itp.,
• zabawy w klasie, w sali gimnastycznej lub na powietrzu inspirowane własną aktywnością dziecka, sprzyjające nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych.

1500 - 1515 Podwieczorek

• Ćwiczenia Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu, prace porządkowe.

1515 - 1700 Zajęcia popołudniowe

• swobodne zabawy dzieci według zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu,
• praca z materiałem Montessori, wybór materiału, przygotowanie miejsca, potem porządkowanie, praca w ciszy i skupieniu.