Czym dziecko żyje, tego się uczy.

Maria Montessori

Szanowni Państwo!

Słowa Marii Montessori uczyniliśmy zdaniem przewodnim spotkań adaptacyjnych w przedszkolu Przygotowaliśmy program tych zajęć z myślą o przełamaniu trudności, z którymi borykają się zarówno dzieci, jak i rodzice maluchów rozpoczynających nowy etap w swoim życiu. Chcemy pokazać, że przedszkole to przygoda dla całej rodziny. Dziecko ma szansę na poznanie siebie i swoich możliwości, rodzic z kolei na aktywne wspomaganie jego rozwoju i wsparcie ze strony profesjonalistów w trudnym procesie wychowywania.

Do Państwa należy decyzja, w jakie dni i na ile spotkań zdecydujecie się przyjść z dzieckiem. My chętnie służymy radą po pierwszych warsztatach, by wspólnie zdecydować o& indywidualnych potrzebach malucha i dostosować program adaptacji do konkretnej sytuacji. Scenariusze zajęć są ułożone w taki sposób, by przyszły przedszkolak włączył się w codzienny przedszkolny rytm i przekonał się, ile ciekawych rzeczy robią dzieci, które na co dzień chodzą już do przedszkola.

Każde z zajęć będzie oparte na następujących modułach:

Poznaję przedszkole i swoje panie.

 1. Poznaję rówieśników oraz samego siebie.
 2. Bawię się (zabawy dowolne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zabawy manipulacyjne, zabawy aktywizujące).
 3. Uczę się (zajęcia wychowawczo-dydaktyczne).
 4. Tańczę i śpiewam (zabawy ruchowe, zabawy integracyjne).
 5. Rysuję i tworzę, używam wyobraźni i ekspresji twórczej (zajęcia z dominacją działalności plastycznej, konstrukcyjnej i ruchowej).

Co z sobą zabrać?

Na zajęcia prosimy zabrać z sobą obuwie na zmianę dla dziecka i rodzica. Warto też mieć przy sobie odzież na zmianę .

Dlaczego warto?

Korzyści dla dzieci:

 • łatwiejsze przystosowanie się do nowej, przedszkolnej rzeczywistości,
 • przyzwyczajenie się do nieobecności rodziców,
 • poznanie zasad i reguł panujących w przedszkolu,
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
 • poczucie radości z pobytu w przedszkolu,
 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach, które pozwalają dzieciom szybciej zintegrować się z grupą rówieśniczą.

Korzyści dla rodziców:

 • zapoznanie z placówką, dyrektorem przedszkola i nauczycielkami,
 • możliwość zaobserwowania zachowania dziecka na tle rówieśników i poznania jego umiejętności,
 • uzyskanie fachowej rady i pomocy w przezwyciężeniu trudnego dla nich okresu adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • zrozumienie znaczenia samoobsługi dzieci, będącej warunkiem lepszego przystosowania się do nowego środowiska.